Історія

Житомирська обласна дитяча лікарня введена в експлуатацію 29 грудня 1984 року. З перших днів колектив очолив заслужений лікар України Марченко Віктор Федорович. Пріоритетними напрямками роботи лікарні з часу її створення є:

 • впровадження сучасних технологій, прогресивних методик діагностики та лікування дітей;
 • висока спеціалізація і ріст професійної майстерності медичного персоналу;
 • ефективність, комплексність, наступність в наданні медичної допомоги дітям;
 • удосконалення спеціалізованої медичної допомоги новонародженим;
 • розвиток хірургічної, високотехнологічної допомоги дітям;
 • удосконалення форм і методів реабілітації дітей;
 • використання багатоканальних джерел фінансування;
 • розвиток співпраці з міжнародними організаціями.

За роки існування заклад виріс в потужний, високопрофесійний багатопрофільний, сучасно оснащений лікувально-діагностичний, організаційно-методичний центр по наданню спеціалізованої медичної допомоги дитячому населенню області.

В лікарні розгорнуто 390 ліжок, функціонує 30 підрозділів, із них 23 лікувально-діагностичного профілю. Щороку в закладі лікується понад 16 тисяч дітей.

Створено сучасні діагностичні відділення: ендоскопічне, променевої, ультразвукової та функціональної діагностики, клініко-діагностична лабораторія.

В колективі працює 140 лікарів та 434 молодших спеціалістів з медичною освітою. Серед них: 1 доктор медичних наук, 8 кандидатів медичних наук, 5 лікарям присвоєно звання “Заслужений лікар України”, 10 лікарів лауреатів премії ім. О.Ф. Гербачевського, 1 молодшому спеціалісту з медичною освітою – “Заслужений працівник охорони здоров’я”.

Щороку спеціалісти закладу впроваджують в практичну діяльність 1-2 винаходи, біля 80-ти нових методик, до 10-ти раціоналізаторських пропозицій, постійно проводять науково-практичні дослідження, які в подальшому застосовуються в роботі відділень та медичних закладах регіонів України. Фахівці лікарні мали змогу підвищити свою кваліфікаційну майстерність в зарубіжних клініках: Японії, Німеччини, Англії, Росії, Польщі, Швеції, Швейцарії, Ізраїлю, США, Чехії, Білорусі.

Спеціалістами закладу розроблена і впроваджена система диспансерного спостереження за дітьми з важкою патологією, яка протягом багатьох років дала свої результати. Так, рання реабілітація дітей з “групи ризику” по перинатальній патології зменшила первинний вихід на інвалідність за останні 10 років по дитячому церебральному паралічу майже в 1,5 рази.

Впровадження в практику роботи онкогематологічної служби в 1992 році сучасних протоколів лікування злоякісних новоутворень дозволило значно знизити смертність дітей від цієї патології та досягти довгострокових ремісій. Цьому сприяє участь в Міжнародному проекті з лікування дитячої гострої лімфобласної лейкемії в рамках Української кооперативної групи. Таким чином, довгострокові ремісії були досягнуті більше ніж у 80% хворих.

В лікарні щорічно виконується більше 4,5 тисяч оперативних втручань. Колективи хірургічних відділень плідно співпрацюють з вченими провідних наукових закладів України та зарубіжних клінік.

За останні роки лікарі хірургічного профілю впровадили в практику цілий ряд реконструктивно-відновних та стабілізуючих операцій з використанням шкірної, сухожильно-м’язевої та різних видів кісткової пластики; операції з приводу вад розвитку верхньої губи, твердого та м’якого піднебіння; корекції післяопікових ускладнень, об’ємних пухлинних та інших процесів, які потребують косметичної корекції; реконструктивні операції на нирках, сечовому міхурі, органах черевної порожнини, грудної клітини, органах зору.

Значною подією стало впровадження в 2000 році в дитячу хірургічну практику – лапароскопії, що дало можливість розширити спектр оперативних втручань, вдвічі скоротити середній термін лікування, знизити кількість післяопераційних ускладнень тощо. З ініціативи МОЗ України в 2004 році на базі Житомирської обласної дитячої лікарні відкрито філію кафедри дитячої хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика з курсу “Абдомінальна лапараскопічна хірургія дитячого віку”, яку очолив д.мед.н. Русак П.С. Наказом МОЗ України від 12.12.2012р. №1046 лікарні надано статус клінічного лікувально-профілактичного закладу, з того часу лікарня є клінічною базою академії.

Реалізація системи заходів профілактики дитячої інвалідності від вродженої ортопедичної патології зменшила кількість пізно діагностованих вроджених вивихів кульшового суглобу за останні 30 років майже у 8 разів. Завдяки цьому основний уклін в лікуванні даної патології перенесено з оперативних методів на консервативні. В останні роки позитивно зарекомендував себе метод хірургічної реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем.

Велика увага приділяється розвитку анестезіологічної служби та служби інтенсивної терапії. В закладі працює 3 відділення:

 • анестезіології з ліжками інтенсивної терапії;
 • анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для новонароджених;
 • анестезіологія з ліжками інтенсивної терапії для інфекційних хворих.

Дані відділення достатньо оснащені сучасним обладнанням, що дало можливість знизити показники госпітальної летальності в 2,5 рази (від 0,7 на початку діяльності до 0,3 на 100 пролікованих). В лікарні проводиться цілеспрямована робота по “боротьбі з болем”. Так дитяча анестезіологічна служба широко застосовує загальне знечулення при різних видах оперативних втручань та маніпуляцій (у 99% випадків). З 2005 року відкрито обласний консультативний центр інтенсивної терапії на базі відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, що надало можливість дистанційного спостереження за хворими в критичних станах на рівні ЗОЗ області.

З відкриттям в 1992 році відділення анестезіології та інтенсивної терапії для новонароджених значно покращилась якість надання медичної допомоги даній категорії хворих. У відділеннях неонатального профілю щорічно проліковується біля 2000 новонароджених дітей.

Враховуючи ріст захворюваності новонароджених та її вплив на формування первинного виходу на інвалідність, на базі неонатологічних відділень організовано роботу ліжок для етапної реабілітації недоношених, дітей з перинатальним враженням нервової системи, вродженими вадами розвитку, лікованих оперативно. Велика увага приділяється підготовці медичного персоналу з питань первинної реанімації та ранньої реабілітації новонароджених.

Надання допомоги хворим з соматичною патологією проводиться в 3-х педіатричних відділеннях, приймально-діагностичному, неврологічному та інфекційному. Тут лікуються хворі з гастроентерологічною, нефрологічною, пульмонологічною, алергологічною, імунологічною, ендокринологічною, кардіоревматологічною, неврологічною та інфекційною патологією.

На базі консультативної поліклініки надається консультативна допомога за 26 спеціальностями, відвідування в консультативну поліклініку складають більше 120 тисяч. Кожна друга дитина, яка отримує медичну допомогу, є сільським жителем. При поліклініці відкрито кабінет по наданню допомоги дітям із сколіотичною хворобою, сурдологопедичний та імунологічний кабінети, функціонують “Школа цукрового діабету” та “Астма-школа”.

В 2000 році організовано роботу обласного медичного центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи та порушенням психіки. В його складі працює виїзна реабілітаційна бригада, яка виконує значну роботу щодо реабілітації дітей з обмеженими можливостями та профілактики інвалідності. До роботи бригади залучаються не тільки спеціалісти-медики, а фахівці соціальних служб, громадських організацій. Даний досвід роботи рекомендовано МОЗ України для розповсюдження в інших регіонах держави.

Постійно розширюються можливості діагностичних відділень і служб.

В 1996 році на базі лікарні створено ендоскопічне відділення для дітей, в якому проводиться на протязі року більше 3-х тис. діагностичних досліджень і ендоскопічних втручань.

У відділеннях ультразвукової та функціональної діагностики за рік виконується до 18 тис. функціональних та до 40 тис. – ультразвукових досліджень.

У практику впроваджено дуплексну сонографію судин головного мозку на екстра- та інтракраніальному рівнях; ехокардіоскопію в режимі кольорового, імпульсного та постійнохвильового доплера; холтерівський моніторинг.

Значної уваги заслуговують роботи лікарів-мікробіологів, які розробили та впровадили в практику цілий ряд прогресивних методик діагностики, серед яких: експрес-діагностика менінгітів та диференціальна діагностика гнійних і серозних менінгітів, моніторинг за станом захворюваності новонароджених в пологових стаціонарах області на підставі результатів бактеріологічного обстеження новонароджених, які поступають на лікування в лікарню, виготовлення аутовакцин і застосування їх в лікуванні дітей з хронічними гнійно-септитичними процесами, мікробіологічна діагностика анаеробних інфекцій.

Обласна дитяча клінічна лікарня на протязі своєї історії існування виросла в потужний організаційно-методичний центр з питання педіатрії. На базі закладу постійно працюють науково-практичні товариства педіатрів, неонатологів, дитячих неврологів, анестезіологів, хірургів, підліткових та сімейних лікарів. Проводяться науково-практичні семінари з участю фахівців державного рівня.

З метою надання спеціалізованої медичної допомоги дітям та практичної допомоги фахівцям ЗОЗ області лікарями закладу проводиться щорічно більше 700 виїздів. Практикуються виїзди на клініко-патологоанатомічні конференції, кущові семінари-тренінги з основних розділів роботи для педіатрів, сімейних лікарів, середнього медичного персоналу та інших фахівців, які опікуються здоров’ям дітей.

Лікарня має гуртожиток для медичних працівників на 200 місць, при якому функціонують кімнати для перебування батьків.