Клініко-діагностична лабораторія

Завідувач відділенням Бондарєва Людмила Іванівна

Основним принципом нашої роботи є орієнтація на якість та достовірність!

Якість виконання досліджень забезпечується:

 •  оснащенням лабораторії високотехнологічним обладнанням
 • використанням якісних реагентів та витратних матеріалів провідних виробників світу
 • системою внутрішнього контролю якості, з використанням атестованих контрольних матеріалів
 • професіоналізмом персоналу

Лабораторія працює в цілодобовому режимі 24/7,  обстежує  пацієнтів безоплатно згідно Порядку реалізації  програми державних гарантій медичного обслуговування населення  за електронними направленнями на відповідне обстеження. У разі відсутності Е-направлення пацієнт можете скористатись платними послугами, які запроваджені у закладі..

В клініко-діагностичній лабораторії виконуються наступні дослідження:

Клініко-гематологічні:

 • гематологічні дослідження периферичної крові виконуються на гематологічних  аналізаторах;
 • мікроскопічні дослідження сечі, рідин з серозних порожнин, спинномозкової рідини, мокротиння, жовчі, випорожнень та іншого біологічного матеріалу;
 • мікроскопічні дослідження мазків периферичної крові, пунктатів/аспіратів кісткового мозку з метою діагностики захворювань системи крові та виявлення метастазів;
 • копрограма;
 • визначення яєць гельмінтів у фекаліях;
 • визначення найпростіших кишківника в фекаліях;

Біохімічні :

 • показники згортальної системи крові (визначення фібриногену, протромбінового часу, тромбінового часу, активованого часткового тромбопластинового часу, міжнародний індекс   чутливості (МНВ );
 • активність ферментів (аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази, лужної фосфатази, амілази, гамаглутамілтранспептидази, креатинфосфокінази, лактатдегідрогенази);
 • білковий обмін (визначення загального білку, альбуміну, тимолової проби, С-реактивного білку);
 • вуглеводний обмін (визначення глюкози, глікованого гемоглобіну, проведення глікемічного профілю та тесту толерантності до глюкози);
 • ліпідний обмін (визначення холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ);
 • водно-мінеральний обмін (визначення калію, натрію, хлоридів, фосфору, магнію, заліза, загального кальцію);
 • пігментний обмін (визначення білірубіну);
 • кількісне визначення Д-димеру (оцінка стану системи згортання крові);
 • визначення показників кислотно-лужного стану

Імунологічні:

 • показники імунограми з визначенням факторів клітинного та гуморального імунітету з застосуванням CD-маркерів (кількість лімфоцитів, кількість В-лімфоцитів, кількість Т-лімфоцитів, Т-хелпери, Т-супресори), імуноглобуліни А, М, G та інше;
 • визначенням імуноглобуліну Е;
 • визначення маркерів гепатитів В і С;
 • тести на  сифіліс;
 • визначення груп крові системи АВО та резус;
 • визначення ревматоїдного фактору та антистрептолізину-О;
 • кількісне визначення в крові прокальцитоніну (діагностика септичних станів;
 • визначення імуноглобулінів класів M та G до коронавірусу;
 • дослідження на вертикальні інфекції.

Бактеріологічні:

 • визначення збудників інфекційних процесів в будь-якому біологічному матеріалі (сімейство кишкових бактерій (в томі числі умовнопатогенних (клебсієл, протеїв, ентеробактеру), стафілококи, стрептококи, дифтерія та інше);
 • визначення кількості мікроорганізмів в біологічному матеріалі (мікробне число);
 • визначення антибіотикочутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів;
 • обстеження на  дисбактеріоз кишківника.

Цитологічні:

 • цитологічні дослідження різних тканин та органів, отриманих під час діагностичних пункцій та операцій для визначення змін в клітинах, характерних для онкологічних, запальних та інших процесів.

Лабораторія працює по принципу відкритості, ми надаємо інформацію про лабораторну діагностику, якщо інформація не перечить чинному законодавству. Лабораторна практика постійно удосконалюється і лабораторія відкрита для впровадження нових технологій безпечних для пацієнтів.

Наші контакти:

Телефон: ( 0412) 43-82-86