Показання до направлення

Перелік показань для скерування пацієнтів в консультативну поліклініку Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні

Консультативна поліклініка обласної дитячої клінічної лікарні надає консультативну медичну допомогу дитячому населенню області від 0 до 17 років за профілем, відповідно до затвердженого переліку консультативних прийомів.

При зверненні до спеціалістів КНП “Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня” обов’язково має бути:

 • електронне направлення  з місця проживання;
 • довідка про епідоточення (дійсна протягом 3-х днів);
 • довідка про щеплення.

А. Показання для направлення на консультацію до спеціалістів соматичного профілю

лікаря педіатра

діти з наявністю декількох захворювань для вибору та обгрунтування оптимальної терапевтичної тактики; діти з аномаліями конституції, які погано піддаються корекції; стани, які супроводжуються функціональними розладами і патологічними змінами зі сторони декількох органів і систем та потребують верифікації діагнозу; лімфаденопатії, гепато- та спленомегалії невизначеного генезу; рахіт та рахітоподібні стани; відставання в масі.

лікаря гастроентеролога

хвороби стравоходу, шлунку та 12-палої кишки (стадія загострення, стадія ремісії); виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки; хвороби жовчного міхура; дискінезія жовчовивідних шляхів; неінфекційний хронічний ентерит та хронічний коліт; неспецифічний виразково-некротичний коліт; дисбактеріоз; недостатність всмоктування кишечнику; хвороби печінки; захворювання підшлункової залози та інші функціональні розлади травлення.

лікаря гематолога

хворі на гострий та хронічний лейкози; на злоякісні пухлини; лімфоми; ретикулогістіоцитози; анемії різного генезу; кількісні та якісні порушення в гемограмі, геморагічні захворювання невизначеного ґенезу; лімфаденопатії; лімфаденіти; гепатоспленомегалії.

лікаря імунолога

часто- та довготривало хворі діти; первинні та вторинні імунодефіцитні стани у дітей; діти з поствакцинальними ускладненнями; хворі на муковісцидоз; хворі після спленектомії.

лікаря кардіоревматолога

атипові перебіги неревматичних кардитів; ревматизм; захворювання сполучної тканини; порушення серцевого ритму; кардіоміопатії; синдром серцевої недостатності; первинна артеріальна гіпертензія; кардіалгії невизначеної етіології; серцеві шуми невизначеної етіології; вроджені вади серця; колагенози.

лікаря алерголога

респіраторні алергози; бронхіальна астма в стадії середньої та тяжкої ступені важкості; група неадекватних алергічних реакцій (харчові, медикаментозні та інші форми алергічних реакцій); гостра та хронічна рецидивуюча кропив’янка; набряк Квінке; алергічні дерматити.

лікаря пульмонолога

хронічні неспецифічні захворювання легень; рецидивуючі бронхіти; ускладнений перебіг гострої пневмонії; залишкові явища плевро- та бронхопневмонії; залишкові явища сухого та ексудативного плевриту; субфебрилітети невизначеної етіології; підозра на новоутворення легенів та межистіння; залишкові явища після операцій на легенях.

лікаря нефролога

гострий та хронічний гломерулонефрити; гломерулопатії; токсико-алергічні нефропатії; спадкові захворювання нирок; вроджені аномалії розвитку нирок з проявами запалення; дизметаболічні нефропатії; мікробно-запальні захворювання нирок; синдром артеріальної гіпертензії; хронічна ниркова недостатність; стани після перенесеної гострої ниркової недостатності та гемолітико-уремічного синдрому.

лікаря невролога

перинатальні ураження нервової системи; епілепсія та інші пароксизмальні стани; судомний синдром дітей раннього віку; судинні захворювання головного мозку; органічні ураження або функціональний розлад внаслідок перенесених травм головного і спинного мозку, нейроінфекції, гострого порушення мозкового кровообігу, пухлин головного мозку; успадковані захворювання нервової системи; демілієнізуючі захворювання; ревматичне ураження нервової системи; дитячий церебральний параліч; вади розвитку головного та спинного мозку; мікроцефалія; гідроцефалія; затримка розумового розвитку та мовленнєвого розвитку; неврозоподібні стани з гіперкінетичним синдромом та енурезом.

лікаря ендокринолога

цукровий діабет І типу; захворювання щитовидної залози; гіпер- і гіпопаратиреоз; гіпер- і гіпофункція гіпофізу; різні розлади надниркових залоз (синдром Іценко-Кушинга, адреногенітальні порушення, гіпокортицизм, гіперальдостеронізм); патологія росту та статевого розвитку; ожиріння та інші наслідки надмірного харчування; загальна недостатність харчування; затримка розвитку внаслідок харчової недостатності; порушення толерантності до вуглеводів.

лікаря отоларинголога-сурдолога

нейросенсорна приглухуватість; вроджені вади розвитку слухового аналізатора; сторонні тіла зовнішніх слухових проходів; слухова нейропатія; отосклероз; секреторний середній отит; рубцево-хронічний гнійний середній отит; сальпінгоотит; травматичні ушкодження органу слуху, голови (переломи піраміди скроневої кістки, пошкодження барабанної перетинки).

логопеда

діти з порушеннями мовлення і голосу (дифонія, афонія, заїкання, браділалія, тахілалія); порушення темпоритмічної організації мовлення; часткове порушення процесу читання та письма (дисграфія, дислексія); відсутність мовлення (алалія); порушення тембру голосу та звуковимовлення, обумовлені анатомо-фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату (ринолалія); мінімальні дизартрічні порушення; вроджені вади артикуляційного апарату; дизартрія у дітей, хворих на ДЦП; загальний недорозвиток мовлення; нейросенсорна приглухуватість І-ІІ ст.; затримка мовленнєвого розвитку різного генезу; діти з перинатальним ураженням ЦНС (в до-мовленнєвому періоді з 3-х місячного віку); діти з епілепсією та мінімальною мозковою дисфункцією.

дефектолога

затримка психофізичного розвитку в ранньому віці; затримка психічного та мовленнєвого розвитку; загальний недорозвиток мовлення; затримка психічного розвитку; розумова відсталість легкого та середнього ступеню; педагогічна та мікросоціальна занедбаність; порушення процесів письма та читання; порушення пізнавальних процесів у дітей з ДЦП та ін.; діти з порушенням слухової та зорової функції, у яких вторинно страждає мовлення.

Б. Показання для направлення на консультацію до спеціалістів хірургічного профілю

лікаря хірурга

захворювання та вади розвитку стравоходу; вади розвитку та хвороби бронхолегеневої системи, діафрагми, грудної стінки (лійко-кілеподібні деформації, розщеплення груднини, синдром Поланда, трахеомаляція); трахеомалація; вади розвитку шлунково-кишкового тракту (атрезії, стенози кишок, порушення ротації, хвороба Гіршпрунга та інші аномалії кишківника, синдром “короткої кишки”, аноректальні атрезії та ін.); вади розвитку передньої черевної стінки на етапах лікування (після гастрошизісу, омфалоцеле); синдром портальної гіпертензії; кісти печінки, селезінки, підшлункової залози, грудної клітки; вади розвитку біліарної системи; хворі після реконструктивно-відновлювальних операцій на органах черевної та грудної порожнини, заочеревного простору; доброякісні пухлини (гемангіоми, лімфангіоми та ін.); злукова хвороба очеревини на етапах лікування; хронічні остеомієліти; хронічні парапроктити (фістульні та глибокі форми); стани після перенесеного перитоніту та деструктивної пневмонії; вади розвитку сечовивідної системи (гідронефроз, мегауретер, міхурово-сечовідний рефлюкс, кисти нирок, екстрофія сечового міхура, гіпоспадія і епіспадія); нейрогенний сечовий міхур; патологія пахового каналу (кила, гідроцеле, варикоцеле); крипторхізм; кили різної локалізації; жовчнокам’яна та сечокам’яна хвороби; вади розвитку щелепно-лицьової ділянки; келоїдні та гіпертрофічні рубці різних локалізацій; контрактури.

лікаря ортопеда-травматолога

вроджені вади розвитку кістково-м’язової системи; деформації грудної клітки; сколіози ІІ-ІV ст.; патологічний вивих стегна; наслідки травм, опіків, гнійно-септичної патології опорно-рухового апарату з порушенням функцій суглобів та опірності кінцівок; наслідки травм з пошкодженням сухожилків, нервів; доброякісні новоутворення кісток; пологовий параліч верхньої кінцівки та його наслідки; діти з ДЦП, які потребують ортопедичної корекції.

лікаря офтальмолога

хвороби: повік, сльозового апарату, кон’юнктиви, склери, рогової оболонки, кришталика, скловидного тіла, судинної оболонки, сітківки, зорового нерву, рухового апарату ока; запальні захворювання орбіти; новоутворення орбіти; очні захворювання у зв’язку з загальним станом організму; амбліопія; аномалії рефракції; косоокість; глаукома; вроджені та спадкові аномалії розвитку зорового аналізатора; травматичні пошкодження органів зору.

лікаря отоларинголога

захворювання носа (аномалії розвитку зовнішнього носа, деформація перегородки носа, хронічні гіпертрофічні риніти, хронічні гіпертрофічні риносинуїти, алергічні риніти в поєднанні з бронхіальною астмою, гострі та хронічні ринусинусити з орбітальним та черепним ускладненнями, озена, хронічний атрофічний риніт); захворювання гортані (аномалії розвитку гортані, хронічні стенози гортані, рубцеві стенози гортаноглотки, серединні та бокові кісти шиї, ускладнені сторонні тіла гортані та глотки, папіломатозі глотки, гортані, кісти гортані, хронічні ларингіти, фонастенія); хвороби вуха (відсутність зовнішнього вуха, мікротія (аномія) в поєднанні з атрезією зовнішнього слухового ходу, хронічні гнійні отити в стадії загострення, гостра та хронічна сенсоневральна приглухуватість, пухлини зовнішнього вуха та зовнішнього слухового ходу, секреторний отит, рецидивуючі гнійні середні отити, затяжний перебіг гострого гнійного отиту, ускладнення середнього отиту).

лікаря гінеколога

затримка статевого дозрівання; передчасне статеве дозрівання; порушення менструальної функції (пубертатні метрорагії, аменореї, олігоменореї, дисменореї та ін.); запалення внутрішніх та зовнішніх статевих органів; пухлини та пухлиноподібні утворення геніталій; аномалії розвитку статевих органів; патологія зовнішніх статевих органів; посттравматичні стани статевих органів.

Показання для направлення на консультацію до психолога

 • пацієнти із соматичними захворюваннями, у яких сформувалися коморбідні стани у вигляді невротичних реакцій, пов’язаних зі стресом, соматоформними розладами, вегето-судинною дистонією, психосоматичними захворюваннями;
 • порушення соціальної адаптації у вигляді асоціальної (агресивні дії) та саморуйнівної  поведінки; формування девіантної поведінки у підлітковому віці;
 • дефекти мовленнєвого і рухового апарату;
 • діти, які мають порушення психічного і фізичного розвитку, які призвели до інвалідності або розумової відсталості дитини;
 • підозра на відставання дитини у психомоторному чи інтелектуальному розвитку;
 • емоційно-поведінкові порушення, які виявлені спеціалістами або заявлені у вигляді скарг батьками (підвищена збудливість, агресивність, некерованість, фобії, погіршення успішності у школі, конфліктність, швидка втомлюваність, плаксивість);
 • за наявності сумнівів у психічному здоров’ї пацієнта;
 • розлади харчової поведінки (булімія, анорексія);
 • порушення сну, енурез, енкопрез;
 • поведінкові протестні реакції;
 • гостра реакція на стрес;
 • ПТСР у дітей та підлітків;
 • проблеми взаємодії з батьками;
 • булінг (вдома, в школі, серед однолітків);
 • при виявленні психопатологічних синдромів.

Завідувач консультативною поліклінікою
А.М. Білоченко