Показання до направлення

Перелік показань для скерування пацієнтів в консультативну поліклініку Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні

Консультативна поліклініка обласної дитячої клінічної лікарні надає консультативну медичну допомогу дитячому населенню області від 0 до 17 років за профілем, відповідно до затвердженого переліку консультативних прийомів.

При зверненні до спеціалістів КУ Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні обов’язково має бути: направлення з місця проживання, довідка про епідоточення (дійсна 3 дні) та довідка про щеплення.


А. Показання для направлення на консультацію до спеціалістів соматичного профілю

лікаря педіатра:

діти з наявністю декількох захворювань для вибору та обґрунтування оптимальної терапевтичної тактики; діти з аномаліями конституції, які погано піддаються корекції; стани, які супроводжуються функціональними розладами і патологічними змінами зі сторони декількох органів і систем та потребують верифікації діагнозу; лімфаденопатії, гепато- та спленомегалії невизначеного генезу; рахіт та рахітоподібні стани; відставання в масі.

лікаря гастроентеролога:

хвороби стравоходу, шлунку та 12-палої кишки (стадія загострення, стадія ремісії); виразкова хвороба шлунку та 12-палої кишки; хвороби жовчного міхура; дискінезія жовчовивідних шляхів; неінфекційний хронічний ентерит та хронічний коліт; неспецифічний виразково-некротичний коліт; дисбактеріоз; недостатність всмоктування кишечнику; хвороби печінки; захворювання підшлункової залози та інші функціональні розлади травлення.

лікаря гематолога:

хворі на гострий та хронічний лейкози; на злоякісні пухлини; лімфоми; ретикулогістіоцитози; анемії різного генезу; кількісні та якісні порушення в гемограмі, геморагічні захворювання невизначеного ґенезу; лімфаденопатії; лімфаденіти; гепатоспленомегалії.

лікаря імунолога:

часто- та довготривало хворі діти; первинні та вторинні імунодефіцитні стани у дітей; діти з поствакцинальними ускладненнями; хворі на муковісцидоз; хворі після спленектомії.

лікаря кардіоревматолога:

атипові перебіги неревматичних кардитів; ревматизм; захворювання сполучної тканини; порушення серцевого ритму; кардіоміопатії; синдром серцевої недостатності; первинна артеріальна гіпертензія; кардіалгії невизначеної етіології; серцеві шуми невизначеної етіології; вроджені вади серця; колагенози.

лікаря алерголога:

респіраторні алергози; бронхіальна астма в стадії середньої та тяжкої ступені важкості; група неадекватних алергічних реакцій (харчові, медикаментозні та інші форми алергічних реакцій); гостра та хронічна рецидивуюча кропив’янка; набряк Квінке; алергічні дерматити.

лікаря пульмонолога:

хронічні неспецифічні захворювання легень; рецидивуючі бронхіти; ускладнений перебіг гострої пневмонії; залишкові явища плевро- та бронхопневмонії; залишкові явища сухого та ексудативного плевриту; субфебрилітети невизначеної етіології; підозра на новоутворення легенів та межистіння; залишкові явища після операцій на легенях.

лікаря нефролога:

гострий та хронічний гломерулонефрити; гломерулопатії; токсико-алергічні нефропатії; спадкові захворювання нирок; вроджені аномалії розвитку нирок з проявами запалення; дизметаболічні нефропатії; мікробно-запальні захворювання нирок; синдром артеріальної гіпертензії; хронічна ниркова недостатність; стани після перенесеної гострої ниркової недостатності та гемолітико-уремічного синдрому.

лікаря невролога:

перинатальні ураження нервової системи; епілепсія та інші пароксизмальні стани; судомний синдром дітей раннього віку; судинні захворювання головного мозку; органічні ураження або функціональний розлад внаслідок перенесених травм головного і спинного мозку, нейроінфекції, гострого порушення мозкового кровообігу, пухлин головного мозку; успадковані захворювання нервової системи; демілієнізуючі захворювання; ревматичне ураження нервової системи; дитячий церебральний параліч; вади розвитку головного та спинного мозку; мікроцефалія; гідроцефалія; затримка розумового розвитку та мовленнєвого розвитку; неврозоподібні стани з гіперкінетичним синдромом та енурезом.

лікаря ендокринолога:

цукровий діабет І типу; захворювання щитовидної залози; гіпер- і гіпопаратиреоз; гіпер- і гіпофункція гіпофізу; різні розлади надниркових залоз (синдром Іценко-Кушинга, адреногенітальні порушення, гіпокортицизм, гіперальдостеронізм); патологія росту та статевого розвитку; ожиріння та інші наслідки надмірного харчування; загальна недостатність харчування; затримка розвитку внаслідок харчової недостатності; порушення толерантності до вуглеводів.

лікаря отоларинголога-сурдолога:

нейросенсорна приглухуватість; вроджені вади розвитку слухового аналізатора; сторонні тіла зовнішніх слухових проходів; слухова нейропатія; отосклероз; секреторний середній отит; рубцево-хронічний гнійний середній отит; сальпінгоотит; травматичні ушкодження органу слуху, голови (переломи піраміди скроневої кістки, пошкодження барабанної перетинки).

логопеда:

діти з порушеннями мовлення і голосу (дифонія, афонія, заїкання, браділалія, тахілалія); порушення темпоритмічної організації мовлення; часткове порушення процесу читання та письма (дисграфія, дислексія); відсутність мовлення (алалія); порушення тембру голосу та звуковимовлення, обумовлені анатомо-фізіологічними дефектами мовленнєвого апарату (ринолалія); мінімальні дизартрічні порушення; вроджені вади артикуляційного апарату; дизартрія у дітей, хворих на ДЦП; загальний недорозвиток мовлення; нейросенсорна приглухуватість І-ІІ ст.; затримка мовленнєвого розвитку різного ґенезу; діти з перинатальним ураженням ЦНС (в до-мовленнєвому періоді з 3-х місячного віку); діти з епілепсією та мінімальною мозковою дисфункцією.

дефектолога:

затримка психофізичного розвитку в ранньому віці; затримка психічного та мовленнєвого розвитку; загальний недорозвиток мовлення; затримка психічного розвитку; розумова відсталість легкого та середнього ступеню; педагогічна та мікросоціальна занедбаність; порушення процесів письма та читання; порушення пізнавальних процесів у дітей з ДЦП та ін.; діти з порушенням слухової та зорової функції, у яких вторинно страждає мовлення.

профілем, відповідно до затвердженого переліку консультативних прийомів.

Б. Показання для направлення на консультацію до спеціалістів хірургічного профілю

лікаря хірурга:

захворювання та вади розвитку стравоходу; вади розвитку та хвороби бронхолегеневої системи, діафрагми, грудної стінки (лійко-кілеподібні деформації, розщеплення груднини, синдром Поланда, трахеомаляція); трахеомалація; вади розвитку шлунково-кишкового тракту (атрезії, стенози кишок, порушення ротації, хвороба Гіршпрунга та інші аномалії кишківника, синдром «короткої кишки», аноректальні атрезії та ін.); вади розвитку передньої черевної стінки на етапах лікування (після гастрошизісу, омфалоцеле); синдром портальної гіпертензії; кісти печінки, селезінки, підшлункової залози, грудної клітки; вади розвитку біліарної системи; хворі після реконструктивно-відновлювальних операцій на органах черевної та грудної порожнини, заочеревного простору; доброякісні пухлини (гемангіоми, лімфангіоми та ін.); злукова хвороба очеревини на етапах лікування; хронічні остеомієліти; хронічні парапроктити (фістульні та глибокі форми); стани після перенесеного перитоніту та деструктивної пневмонії; вади розвитку сечовивідної системи (гідронефроз, мегауретер, міхурово-сечовідний рефлюкс, кисти нирок, екстрофія сечового міхура, гіпоспадія і епіспадія); нейрогенний сечовий міхур; патологія пахового каналу (кила, гідроцеле, варикоцеле); крипторхізм; кили різної локалізації; жовчнокам’яна та сечокам’яна хвороби; вади розвитку щелепно-лицьової ділянки; келоїдні та гіпертрофічні рубці різних локалізацій; контрактури.

лікаря ортопеда-травматолога:

вроджені вади розвитку кістково-м’язової системи; деформації грудної клітки; сколіози ІІ-ІV ст.; патологічний вивих стегна; наслідки травм, опіків, гнійно-септичної патології опорно-рухового апарату з порушенням функцій суглобів та опірності кінцівок; наслідки травм з пошкодженням сухожилків, нервів; доброякісні новоутворення кісток; пологовий параліч верхньої кінцівки та його наслідки; діти з ДЦП, які потребують ортопедичної корекції.

лікаря офтальмолога:

хвороби: повік, сльозового апарату, кон’юнктиви, склери, рогової оболонки, кришталика, скловидного тіла, судинної оболонки, сітківки, зорового нерву, рухового апарату ока; запальні захворювання орбіти; новоутворення орбіти; очні захворювання у зв’язку з загальним станом організму; амбліопія; аномалії рефракції; косоокість; глаукома; вроджені та спадкові аномалії розвитку зорового аналізатора; травматичні пошкодження органів зору.

лікаря отоларинголога:

захворювання носа (аномалії розвитку зовнішнього носа, деформація перегородки носа, хронічні гіпертрофічні риніти, хронічні гіпертрофічні риносинуїти, алергічні риніти в поєднанні з бронхіальною астмою, гострі та хронічні ринусинусити з орбітальним та черепним ускладненнями, озена, хронічний атрофічний риніт); захворювання гортані (аномалії розвитку гортані, хронічні стенози гортані, рубцеві стенози гортаноглотки, серединні та бокові кісти шиї, ускладнені сторонні тіла гортані та глотки, папіломатозі глотки, гортані, кісти гортані, хронічні ларингіти, фонастенія); хвороби вуха (відсутність зовнішнього вуха, мікротія (аномія) в поєднанні з атрезією зовнішнього слухового ходу, хронічні гнійні отити в стадії загострення, гостра та хронічна сенсоневральна приглухуватість, пухлини зовнішнього вуха та зовнішнього слухового ходу, секреторний отит, рецидивуючі гнійні середні отити, затяжний перебіг гострого гнійного отиту, ускладнення середнього отиту).

лікаря гінеколога:

затримка статевого дозрівання; передчасне статеве дозрівання; порушення менструальної функції (пубертатні метрорагії, аменореї, олігоменореї, дисменореї та ін.); запалення внутрішніх та зовнішніх статевих органів; пухлини та пухлиноподібні утворення геніталій; аномалії розвитку статевих органів; патологія зовнішніх статевих органів; посттравматичні стани статевих органів.

Показання для направлення на консультацію до психолога

 • пацієнти із соматичними захворюваннями,у яких сформувалися коморбідні стани у вигляді невротичних реакцій, пов’язаних зі стресом, соматоформними розладами, вегето-судинною дистонією, психосоматичними захворюваннями;
 • порушення соціальної адаптації у вигляді асоціальної (агресивні дії) та саморуйнівної  поведінки. Формування девіантної поведінки у підлітковому віці;
 • дефекти мовленнєвого і рухового апарату;
 • діти, які мають порушення психічного і фізичного розвитку, які призвели до інвалідності або розумової відсталості дитини;
 • підозра на відставання дитини у психомоторному чи інтелектуальному розвитку;
 • емоційно-поведінкові порушення, які виявлені спеціалістами або заявлені у вигляді скарг батьками (підвищена збудливість, агресивність, некерованість, фобії, погіршення успішності у школі, конфліктність, швидка втомлюваність, плаксивість);
 • за наявності сумнівів у психічному здоров’ї пацієнта;
 • розлади харчової поведінки (булімія, анорексія);
 • порушення сну, енурез, енкопрез;
 • поведінкові протестні реакції;
 • гостра реакція на стрес;
 • ПТСР у дітей та підлітків;
 • проблеми взаємодії з батьками;
 • булінг (вдома, в школі, серед однолітків);
 • при виявленні психопатологічних синдромів.

Завідувач консультативною поліклінікою А.М. Білоченко