Проведення торакоскопічної операції Nuss при лійкоподібній деформації грудної клітки

У Житомирській обласній дитячій лікарні впродовж останніх 6 років проводиться лікування хворих із лійкоподібною та кілевидною деформацією грудної клітки. Лікарями-хірургами Зарембою В.Р. та Доценком М.О. вивчено досвід лікування даної категорії пацієнтів у м. Кривий Ріг (дитячий торакопульмонологічний центр, який очолює розробник передньої малоінвазивної торакопластики к.мед.н., доц. ДДМА Шульга Д.І.), м. Вінниця, кафедра дитячої хірургії ВНМУ ім. М.І. Пирогова (даною проблематикою займається к.мед.н., доцент Лойко Є.Є.).

Також лікарі ЖОДКЛ мали змогу вивчити зарубіжний досвід лікування деформацій грудної клітки, що був ґрунтовно висвітлений на майстер-класах у Центрі хірургічних інновацій “Ендофорс” та міжнародній науково-практичній конференції “Українсько-польські дні дитячої хірургії”, 2017 рік.

Наслідком проведеного навчання та підготовки стало проведення на базі ЖОДКЛ торакоскопічної операції Nuss при лійкоподібній деформації грудної клітки. Операція проведена дитячим хірургом Зарембою В.Р. сумісно із зав. кафедрою дитячої хірургії НМАПО, д.мед.н., проф. Даніловим Олександром Андрійовичем. Особливостями даної операції є найменша травматичність серед усіх типів операцій, що проводяться при даній патології, крім того, вона проводиться з відеоторакоскопічним доступом та відеоторакоскопічним формуванням загрудинного тунелю для проведення фіксуючої титанової пластини; окрім того, під час операції проводиться тракція за стальну лігатуру до спеціальної конструкції для інтраопераційної корекції деформації, що значно полегшує ендоскопічне маніпулювання.

Наразі пацієнт одужує, готується до виписки.