Головна


НАША ЛІКАРНЯ – ЦЕ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ, БЕЗПЕКА, НАДІЙНІСТЬ, ВІДКРИТІСТЬ

Ми створюємо заклад охорони здоров’я європейського рівня, результатом роботи якого є надання медичних послуг найвищої якості та надійності, з використанням нових технологій, що є конкурентоспроможним на ринку медичної допомоги.

Наша місія:

Ми орієнтуємось на задоволеність поточних і майбутніх потреб наших пацієнтів у якісній медичній допомозі та якісному медичному обслуговуванні, а також намагаємось випередити їх очікування.

Стратегічні цілі та завдання у сфері якості

 • постійне поліпшення якості медичної допомоги, що відповідає сучасним міжнародним стандартам для задоволення потреб пацієнтів з урахуванням інтересів зацікавлених у якості медичної допомоги сторін – співробітників і керівництва закладу, вищих органів управління охороною здоров’я, органів місцевого самоврядування, а також партнерів – інших закладів охорони здоров’я, громадських організацій, страхових компаній, закладів і установ-постачальників ресурсів;
 • створення системи управління якістю на основі європейських підходів до якісних систем охорони здоров’я, набутого вітчизняного і власного досвіду, з її постійним вдосконаленням і розвитком;
 • висока спеціалізація і ріст професійної майстерності медичного персоналу спрямованих на зростання іміджу закладу.

Реалізація місії досягається за рахунок сильних сторін нашої діяльності

 • наявність єдиної команди однодумців-професіоналів, в якому якість по всім напрямкам діяльності закладу визначається першочерговим завданням кожного;
 • спрямованість на пацієнта у відповідності до його потреб та очікування із створенням безпечних та комфортних умов під час перебування у закладі;
 • інноваційна та наукова діяльність спрямована на розвиток і постійне підвищення ефективності системи управління якістю; впровадження сучасних інноваційних технологій, прогресивних методик діагностики та лікування дітей всіх вікових груп;
 • ефективність, своєчасність, комплексність, наступність і доступність в наданні медичної допомоги дітям області;
 • систематичне аналізування всіх основних розділів роботи, спрямоване на досягнення нашої місії;
 • постійне цілеспрямоване післядипломне професійне навчання медичних кадрів;
 • співпраця із меценатами та партнерами-однодумцями : органами влади, страховими компаніями, громадськими та благодійними організаціями, фізичними та юридичними особами;
 • створення комфортних і безпечних умов праці для кожного працівника і колективу в цілому, задля вмотивованості на якіснішу працю.

Керівництво закладу, що формує та затверджує Політику, бере відповідальність за реалізацію поставлених завдань та забезпечення умов виконання Політики всіма необхідними ресурсами.

НАШИМ ПАЦІЄНТАМ – НАЙКРАЩЕ!