Єдиний в Україні спеціалізований заклад фахової передвищої освіти фармацевтичного напряму є Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради

Без имени

Крім того, наказом Міністерства охорони здоров’я України коледж визначено базовим закладом з питань навчально-методичного забезпечення підготовки фармацевтів для медичних, фармацевтичних закладів фахової передвищої освіти України.

 

Коледж здійснює підготовку фахівців для галузі 22 «Охорона здоров’я» за освітніми рівнями фахової передвищої та вищої освіти  за спеціальностями:

226 Фармація, промислова фармація (освітня програма «Фармація») – за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр та за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти за денною та заочною формами навчання;

224 Технології медичної діагностики та лікування (освітня програма «Лабораторна діагностика») за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за денною формою навчання.

Підготовка фахівців за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр здійснюється на основі базової (9 кл.) та повної (11 кл.) загальної середньої освіти.

Ліцензований обсяг підготовки фахівців усього 580 осіб.

Коледж здійснює освітню діяльність з підвищення кваліфікації молодших спеціалістів за спеціальностями: «Фармація», «Лабораторна діагностика», «Медико-профілактична справа». Усього ліцензований обсяг для слухачів з підвищення кваліфікації – 680 осіб.

Контингент студентів у коледжі щороку становить 950 – 1100 осіб.

На вересень 2020 року у коледжі усього навчається 989 студентів: денної форми навчання – 720, заочної – 268. За джерелами фінансування:  за регіональним замовленням – 148 студентів, на контрактних умовах – 841.

Оскільки коледж є єдиним профільним закладом регіону, що забезпечує підготовку фармацевтів, – у коледжі навчаються студенти з інших областей України: Вінницької, Київської, Хмельницької, Рівненської, Львівської, Івано-франківської, Чернігівської та ін.

У структурі коледжу 4 відділення: фармацевтичне; фармацевтично-лабораторне; заочної форми навчання; післядипломної освіти.

 Загальна чисельність працівників коледжу складає 116 осіб, з них 62 – штатні викладачі, 9 сумісників.

Освітній процес у коледжі забезпечують 62 штатних педагогічних та науково педагогічних працівники, з них: 4 – лікарі, 24 – провізори, 47 – педагогів з освітою за фахом; 11 викладачів мають по дві вищі освіти.

Освітній процес забезпечують науково-педагогічні працівники з науковими ступенями кандидатів і докторів наук: фармацевтичних, хімічних, біологічних, педагогічних, фізико-математичних, філологічних, філософських. За 2020 рік троє викладачів коледжу здобули наукові ступені. На сьогодні серед викладачів коледжу: докторів наук – 2 особи; кандидатів наук – 14 осіб; доценти – 3 особи; заслужений працівник фармації – 1 особа.

Викладачі коледжу залучені до роботи в організаціях із забезпечення якості освіти і підготовки фахівців, зокрема є  членами атестаційної комісії при Державній службі лікарських засобів та контролю за наркотиками у Житомирській області; експертами з акредитації освітніх програм вищої освіти Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; членами атестаційної комісії педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, установ, ЛПЗ закладів області при Департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації, членами Академії міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся», входять до складу робочих груп МОН України тощо.

Фінансування коледжу здійснюється за рахунок місцевого бюджету та за кошти фізичних та юридичних осіб.

Коледж має один навчальний корпус загальною площею – 7 888, 6 м² та автономну котельню – 73 м².

Освітній процес у коледжі забезпечують 42 кабінети і лабораторії; бібліотека, читальна зала; актова зала; фізкультурно-оздоровчий центр: спортивна зала, тренажерна зала, спортивний майданчик; город лікарських рослин, їдальня, медичний пункт.

У 2019 році у коледжі, за партнерського сприяння компаній «Первоцвіт-Фарм» та «Біонорика» відкрито навчально-тренінговий центр «Навчальна аптека – Phytothek Training Room», де проходять навчання студенти коледжу та слухачі курсів підвищення кваліфікації.

У коледжі оснащено 2 навчальні аптеки. Лабораторії коледжу мають необхідне навчально-матеріальне забезпечення на 100%. Технічно освітній процес забезпечено сучасною комп’ютерною технікою, усі лекційні аудиторії – мультимедійними комплексами, швидкісним доступом до мережі Інтернет через Wi-Fi.

З 2018 року у коледжі для автоматизації управління освітнім процесом впроваджено навчальне хмарне середовище LCloud та навчальну платформу LMS Moodle.

У 2020 році в коледжі створено студентське наукове товариство, яке здійснює науково-дослідну роботу.

Протягом 2020 року в коледжі було проведено всеукраїнські та обласні конференції. Студенти коледжу взяли участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Викладачі коледжу результати наукової роботи постійно висвітлюють в українських та міжнародних наукових фахових виданнях, беруть участь у конференціях, тренінгах, семінарах, є авторами навчальної літератури.

Коледж активно співпрацює з іншими вищими навчальними закладами. Зокрема, коледжем укладено договори про співпрацю із Національним фармацевтичним університетом (м. Харків), Національним медичним університетом імені О.О. Богомольця, Житомирським державним університетом імені Івана Франка, результатом чого є реалізація наукової, видавничої діяльності викладачів, проходження ними підвищення кваліфікації, стажування тощо.

Коледжем укладено договори з 50 юридичними особами, закладами охорони здоров’я та аптечними мережами м. Житомира, Житомирської області та інших областей, які є базами для проходження практики студентів.

Загальна кількість місць для проходження різних видів практик нараховує близько 500, з яких 60 баз практики розташовані в м. Житомирі, близько 90 в межах Житомирської області та майже 300 баз в інших областях України.

Партнерські відносини налагоджено з провідними підприємствами фармацевтичного та медичного секторів галузі охорони здоров’я, починаючи від виробників лікарських засобів (ТОВ «Новофарм–Біосинтез», ПрАТ «Ліктрави», ТОВ ДКП «Фармацевтична фабрика» TM Vishpha), косметичних засобів (ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «Екмі» м. Обухів), представництв провідних європейських виробників ліків (ТОВ «Біонорика»),  всеукраїнських аптечних мереж та дистрибюторських компаній.

У забезпеченні якості підготовки майбутніх фахівців коледжем налагоджено тісну співпрацю з аптечними закладами нашого регіону: КП «Аптека «Міжлікарняна» ЖОР,  КП «Фармація» ЖМР, КП «Аптека №127» ЖМР, Підприємством Новоград-Волинська ЦМРА №127, Попільнянська аптека, КП «Коростенська центральна міська аптека №1», ТОВ «Первоцвіт-Фарм»,  ТОВ «Нова Надія», ТОВ «Чуднів-фарма», ПП фірма «Санітас»,ТОВ «Фармавіта», ТОВ «АВК ФАРМ», ТОВ «СВК ФАРМ»,  ТОВ «Подорожник», ТОВ «Фармастор» мережа аптек Аптека Доброго Дня, ТОВ «Дарія фарма» мережа аптек Аптека низьких цін, ТОВ «Сіріус-95» мережа аптек Бажаємо здоров’я, ТОВ «Аптека гормональних препаратів», ТОВ «ТАС-Фарма», ТОВ «Вітамінка».

Серед лікувальних закладів до освітнього процесу активно залучаються представники ЦКДЛ КНП «Житомирська обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського» ЖОР, ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України» з районними, міжрайонними і міськрайонними відділами лабораторних досліджень,  КДЛ КП «Лікарня №1» та КП «Лікарня №2»,  КДЛ  КНП «Обласний медичний консультативно-діагностичний центр» ЖОР.

Традиційно щороку проводиться Ярмарок вакансій, на який запрошуються представники практичної сфери для обговорення питання працевлаштування, особливостей пошуку роботи, проходження співбесіди, складання резюме. Під час Ярмарку студенти можуть обирати місце проходження переддипломної практики з можливістю подальшого працевлаштування. За результатами проведених заходів близько 40% студентів-випускників проходять практику та знаходять своє перше робоче місце.

Студенти коледжу користуються пріоритетом на ринку праці завдяки якісній професійній підготовці, тому показники працевлаштуваня випускників щороку становлять майже 100%.

Коледж, за даними Інформаційного ресурсу «Освіта.ua», за рейтингом вищих навчальних закладів Житомира стабільно посідає 4 місце та входить до десятки найкращих ВНЗ північного регіону  в консолідованому рейтингу ВНЗ України з 2018 по 2020 роки.

У рейтингу закладів фахової передвищої освіти Житомирської області за показниками складання ЗНО з української мови та літератури є найкращими.

У 2020 році з усіх 5 дисциплін, з яких студенти складали ДПА (у формі ЗНО), абсолютний показник успішності був у межах 94-100%.

У планах та перспективах розвитку коледжу є:

- продовження реалізації проєкту з реконструкції (термосанації) навчального корпусу коледжу за кошти Державного фонду регіонального розвитку. На сьогодні розроблено та затверджено проектно-кошторисну документацію з даного проекту;

- розширення співпрацю з підприємствами та роботодавцями різних регіонів України, особливо з промисловими виробниками лікарських засобів з метою запровадження нових освітніх програм та спеціальностей з підготовки фахівців для сектору з промислового виробництва фармацевтичних препаратів, біодобавок, продуктів харчування та контролю їх якості;

- укладення угод про співпрацю з університетами, які здійснюють підготовку фахівців для промислового виробництва лікарських засобів.

Інформація про Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради Поштова адреса: вул. Чуднівська, 99, м. Житомир, Україна, 10005

Телефон-факс: (0412) 24 45 89, 24-25-45

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вебсайт: https://www.pharm.zt.ua

Керівник: Бойчук Ірина Дмитрівна

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2