Інформаційний звіт про роботу Української асоціації районних та обласних рад за січень-квітень 2013 року

 16. Про Пілотну програму обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік

Заслухавши інформацію радника Української асоціації районних та обласних рад з правових питань, головного редактора газети «Місцеве самоврядування» Козіної В.В. щодо реалізації пілотної програми обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік та затвердження організаційно-регламентуючих документів програми, Правління вирішило вважати за доцільне проведення Пілотної програми обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік і затвердити положення пілотної програми обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік.

 

 ПОЛОЖЕННЯ
про Пілотну програму обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік

1. Засновники та учасники

Пілотна програма обміну досвідом між обласними радами на 2013 рік (далі – Програма) проводиться відповідно до рішення Правління Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад” (далі — УАРОР).

Засновник Програми – УАРОР. Реалізацію Програми забезпечує Оргкомітет.

Учасники Програми — обласні ради України, які виявили бажання направити своїх представників для участі у Програмі шляхом подання заявок на участь у порядку, визначеному цим документом.

Представники — посадові особи місцевого самоврядування (особи, які обіймають керівні посади та спеціалісти) обласних рад, направлені для участі у Програмі обласними радами — Учасниками Програми.

Оргкомітет — згідно з додатком 1 до Положення.

2. Актуальність проекту

Спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст в Україні представляють районні та обласні ради. На рівні цих органів місцевого самоврядування накопичується, обробляється та аналізується інформація про загальні потреби жителів районів та областей у сфері охорони здоров'я, освіти, культури, розвитку територіальних громад тощо. Узагальнюючи інформацію про спільні проблеми та потреби мешканців районів та областей, керівники та фахівці обласних рад можуть виконувати функцію менеджерів, розробляти проекти та програми, за допомогою яких реалізуються потреби місцевого населення цілих регіонів.

Водночас законодавство у сфері місцевого самоврядування потребує серйозного вдосконалення. Зокрема, є прогалини в окремих сферах права, існує проблема дублювання повноважень органів місцевого самоврядування органами виконавчої влади. Також слід відзначити, що вітчизняна система місцевого самоврядування сьогодні не задовольняє потреби суспільства. Функціонування місцевого самоврядування у значній частині територіальних громад та їх об'єднань не забезпечує створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, захисту її прав, свобод та законних інтересів, надання якісних адміністративних та соціальних послуг. Це призводить до невдоволення громадян діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, оскарженням їх рішень, дій чи бездіяльності до суду та правоохоронних органів.

Усі ці проблеми проблеми призводять до неоднозначного розуміння окремих норм права, відсутності спільного для усіх регіонів України підходу до реалізації тих чи інших повноважень органів місцевого самоврядування та єдиного порядку вирішення спірних питань. У зв'язку з цим посадові особи місцевого самоврядування притягаються до різних видів відповідальності.

Реалізація програми обміну досвідом між обласними радами, зокрема керівним складом та фахівцями зазначених рад, сприятиме не лише накопиченню інформації, узагальненню та аналізу проблем, обумовлених недоліками чинного законодавства та складностями практичної реалізації окремих положень законів. Програма може стати платформою для створення єдиного інформаційного простору для керівників та спеціалістів місцевих рад вищого рівня,сприятиме поширенню позитивного досвіду, дозволить проаналізувати типові помилки, яких посадові особи місцевого самоврядування припускаються під час поточної діяльності, змоделювати варіанти правильної поведінки та покаже напрямки вдосконалення роботи.

Результати Програми у подальшому можна буде поширити на всю територію України, екстраполювати на рівень районних рад.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2